Powlekanie i uszlachetnianie powierzchni

Zalety

  • brak zanieczyszczenia narzędzi podczas gięcia blach ocynkowanych i aluminium
  • brak infekcji ferrytycznych podczas gięcia blach nierdzewnych
  • niższe współczynniki tarcia
  • dłuższa żywotność
  • odporność na korozję
  • zminimalizowana przyczepność materiału giętego elementu