Povrchové povlakování a zušlechťování

Výhody

  • Nedochází ke znečištění během ohýbání pozikovaných a hliníkových plechů
  • Žádný vliv na feritické nerezové ocele
  • Nižší koeficient tření
  • Delší životnost
  • Odolné proti korozi
  • Minimalizovaná přilnavost otěruvzdorných materiálů v ohybu