Vícenásobný tvářecí nástroj

Výroba 3 shodných dílů současně na jeden zdvih

Zaprojektowanie i wykonanie narzędzia specjalnego

Výrobek musí být vyroben v souladu s výkresy zákazníka. Tři díly se třemi ohyby a vnitřní kroužek dvoudílný (pevně namontovaný), který musí být vyrobený na jeden zdvih.

3D konstrukce rozloženého výkresu

Finální složení horního dílu nástroje

Finální složení spodního dílu nástroje

Kontrola funkčnosti a odladění speciálního ohraňovacího nástroje

1. výrobní krok: Vložení spodních vnitřních kroužků do všech 3 stanic

2. a 3. výrobní krok: vložení dílů a vnějších kroužků do všech třech stanic

Výsledek ve spodní části nástroje - po ohnutí možnost vyjmutí

Hotové díly, v souladu s výkresem a 3D modelem

Video

Video Vícenásobné tvářecí nástroj