Pomoc při ohýbání

Při ohýbání v podstatě rozlišujeme dvě různé varianty:

1) Ohýbání do vzduchu

2) Ohýbání domáčknutím

Při ohýbání domáčknutím je tlačná síla "F" přibližně 3 - 8x vyšší než ohýbáním do vzduchu

Příklad: t = 2,0 mm
Optimální otevření matrice V: 12 mm
Nejkratší Délka ramene b: 8,5 mm
Vnitřní rádius ri: 1,9 mm
Potřebná síla F: 250 kN/m
Pevnost v tahu
Hliník Rm = 200 – 300 N/mm2
Ocel Rm = 370 – 450 N/mm2
Nerezová ocel Rm = 650 – 700 N/mm2
Výpočet optimální šířky otevření matrice V (v mm)
Tloušťka materiálu t 0,5 – 2,5 3,0 – 8,0 9,0 – 10,0 12,0 a více
Šířka otevření matrice V 6 × t 8 × t 10 × t 12 × t
Výpočet nejkratšího ohybu b (v mm)
Úhel α 165° 135° 120° 90° 60° 45° 30°
Nejktatší ohyb b 0,51 × V 0,55 × V 0,58 × V 0,71 × V 1 × V 1,31 × V 1,94 × V
Výpočet tlačné síly F (v kN/m)
Calculation of the force/pressure F
Otěruvzdorné, rezavé plechy nebo neošetřené olejem značně zvyšují požadovanou tlačnou sílu.
Výpočet vnitřního rádiusu ri (v mm)
Calculation of the inside radius ri